តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើសត្វក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដី ហើយប្រព្រឹត្តដាក់មនុស្ស ដូចដែលមនុស្សបានប្រព្រឹិត្តចំពោះសត្វ​ ដូចពេលបច្ចុប្បន្ន!

សាកស្រមៃមើលប្រសិនបើសកលលោករបស់យើងត្រូវបានសត្វជាមេដឹកនាំទៅវិញនោះ។ តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើពួកគេបានប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សយើងដូចទៅនឹងអ្វីដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តទៅលើសត្វ? តើគួរឱ្យរន្ធត់យ៉ាងណាទៅ?

នេះជាប្រធានបទនៃរូបភាពទាំង២២ សន្លឹកខាងក្រោមដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកគិតខុសគ្នាអំពីវិធីដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តចំពោះសត្វ។ រូបភាពជាច្រើនទាំងនេះជារឿងភ្ញាក់ផ្អើល ជាវិធីមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីរបៀបឃោរឃៅដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តចំពោះសត្វនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ការយកទឺកដោះមនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 1

នៅពេលដែលឆ្កែក្លាយជាម្ចាស់របស់មនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 2

ទាទឹកសងសឹកមកកាន់មនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 3

សួនសត្វបានក្លាយជាសួនមនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 4

ត្រីឆ្លាមនេសាទមនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 5

ហើយកំហឹងរបស់សេះក៏បានកើតឡើងដែរ

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 6

រមាសស្ទើតែផុតពូជដោយសារមនុស្ស នេះហើយជាអ្វីដែលរមាសចង់ឲ្យមនុស្សដឹងថានៅពេលដែលរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះមនុស្សវិញតើមនុស្សមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា?

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 7

អាវស្បែកមនុស្សនឹងពេញនិយមនៅពេលដែលសត្វគ្រប់គ្រងផែនដី

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 8

ត្រីស៊ែហ្វី

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 9

ស៊ូស៊ីសាច់មនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 10

គោដើរទិញសាច់មនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 11

បំណងប្រាថ្មារបស់សត្វខ្លា

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 12

ព្រាបសងសឹកមកកាន់មនុស្សវិញ

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 13

គោអេស្ប៉ាញ

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 14

កញ្ជ្រោងប្រើស្បែកមនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 15

បង្កងស្រុះមនុស្សម្តង

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 16

កណ្តុរនិងទន្សាយយកមនុស្សទៅពិសោធន៍ម្តង

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 17

បក្សីយល់ថាមនុស្សស្រែកឲ្យជួយមានន័យថាស្រែកច្រៀងព្រោះសប្បាយចិត្ត

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 18

ខ្លាឃ្មុំក្លាយជាមនុស្ស​ ហើយមនុស្សក្លាយជាសត្វ

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 19

ជ្រូកចាត់ការជើងមនុស្ស

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 20

មនុស្សក្លាយជាតូចប៉ុនស្រមោច

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 21

តោប្រម៉ាញ់មនុស្សវិញម្តង

22 Thought Provoking Illustrations Depict How The World Would Be Like If Animals Treated Humans The Way We Treat Them 22

 

ដោយ៖ វីរៈ

ប្រភព៖ Thinking Humanity