វិចិត្រករម្នាក់ រំលឹកយើងក្នុងវិធីដ៏គួរឱ្យអស់សំណើច ដែលមេដឹកនាំពិភពលោកមានអំណាចពិតមែន តែពួកគាត់ក៏ជាមនុស្សដូចយើង!

ដោយមានការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ដែលមេដឹកនាំពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះត្រូវប្រឈមមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃ នោះវាអាចជាការងាយស្រួលក្នុងការបំភ្លេចថាពួកគេជាមនុស្សផងដែរ។ វិចិត្រករ Cristina Guggeri ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ីតាលីមិនបានភ្លេចទេ ហើយនាងបានរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នានូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានចំណងជើងថា Il Dovere Quotidiano ឬ “The Daily Duty” ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សមួយចំនួនដែលមានភាពល្បីល្បាញលើពិភពលោកដោយ ស្រមើលស្រមៃអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចមើលទៅនៅពេលពួកគេឆ្លើយតបការហៅរបស់ធម្មជាតិ។

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (1)

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (2)

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (3)

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (4)

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (5)

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (6)

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (7)

Artist Reminds Us In The Most Hilarious Way That World Leaders Are Just People (8)

សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះរូបភាពទាំងនេះផង ប៉ុន្តែវាបានដាស់តឿនយើងផងដែរថាប្រសិនបើយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ យើងក៏អាចក្លាយជាមេដឹងនាំមួយរូបផងដែរ៕

ដោយ៖ វីរៈ | ប្រភព៖ Cristina Guggeri & Bored Panda