តែមួយក្រឡតូចរាល់ព្រឹក! ធានាថានឹងទទួលបានស្បែកសភ្លឺថ្លានិងស្រកក្បាលពោះភ្លាមៗ

Youtuber ជនជាតិកូរ៉េមួយរូបបានណែនាំអំពីវិធីសាស្រ្តដ៏សាមញ្ញមួយដែលគាត់តែងអនុវត្តជាប្រចាំដើម្បីទទួលបានស្បែកសភ្លឺរលោងនិងស្រកក្បាលពោះទៀតផង។ ចូរសាកល្បងអនុវត្តតាមគាត់ទាំងអស់គ្នា៖

៦

គ្រឿងផ្សំគឺមានតែពីរមុខនេះប៉ុណ្ណោះគឺ ក្រូចឆ្មារនិងខ្ញី។

ជាបឋម គាត់បានសម្អាតក្រូចឆ្មារនិងខ្ញីឱ្យស្អាត រួចចិតសំបកខ្ញីចេញ

១

បន្ទាប់មក គាត់បានធ្វើការបកសំបកក្រូចឆ្មារនិងហាន់វាជាចំណិតតូចៗ

២

២២

២២២

រួចគាត់បានក្រឡុកគ្រឿងផ្សំទាំងពីរនោះលាយជាមួយទឹកសុទ្ធបន្តិចចូលគ្នាជាមួយនឹងម៉ាសុីនក្រឡុកឱ្យបានសព្វ

៣

បន្ទាប់មកគាត់បានចម្រោះយកតែទឹកក្រូចឆ្មារនិងខ្ញី

៤

រួចហើយ គាត់បានចាក់វាចូលក្នុងកូនក្រឡតូចៗ ដើម្បីរក្សាគុណភាពនិងទុកវាក្នុងក្លាស្សេក្នុងទូទឹកកក។ គាត់បានណែនាំឱ្យបរិភោគទឹកក្រូចឆ្មារនិងខ្ញីនោះជាប្រចាំរៀងរាល់ព្រឹក មិនដល់មួយសប្តាហ៍ទេ អ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលស្តែងៗ៕

៥

អត្ថបទដោយ៖ Nuth

ប្រភព៖ dadacafe다다카페

អំពីអ្នកសរសេររបស់យើង៖ PECH PHEARUN