មិនគួរឲ្យជឿគិលានុបដ្ឋាយិកា៩នាក់ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយមានផ្ទៃពោះដំណាលគ្នា

យើងទាំងអស់គ្នាដឹងពីអច្ឆរិយវត្ថុចំនួន 7 នៅលើពិភពលោកនេះ។ បើទោះបីជាមានអច្ឆរិយវត្ថុទាំង៧ក៏ដោយ ប៉ុន្តែក៏មានវត្ថុអស្ចារ្យជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ។ អព្ភូតហេតុភាគច្រើនត្រូវបានកើតឡើងនៅក្នុងរូបរាងខាងក្រៅខ្លួនមនុស្ស ប៉ុន្តែភាពអស្ចារ្យដែលយើងកំពុងនិយាយមិនមែនជារូបរាងកាយទេ ប៉ុន្តែជីវវិទ្យា។ ខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីការលូតលាស់របស់ទារក យនៅមន្ទីរពេទ្យមួយ ដោយមានគិលានុបដ្ឋាយិកា9 នាក់ដែលធ្វើការជាមួយគ្នាមានផ្ទៃពោះដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយ។

Baby Boom! 9 Delivery Nurses Of This Hospital Are Pregnant At The Same Time

បើស្តាប់ទៅគីមិនគួរឱ្យជឿទេ ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតមួយ។

គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ស្ត្រីទាំងអស់នេះកំពុងរំពឹងថាកូនរបស់ពួកគេនឹងកើតនៅក្នុងខែមេសា និងខែកក្កដា។

The hospital shared the news of having 9 pregnant nurses at the same time via their Facebook page.

មន្ទីរពេទ្យនេះបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការមានគិលានុបដ្ឋាកមានផ្ទៃពោះ 9នាក់ក្នុងពេលតែមួយ តាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់មន្ទីពេទ្យ។

Baby Boom! 9 Delivery Nurses Of This Hospital Are Pregnant At The Same Time

Baby Boom! 9 Delivery Nurses Of This Hospital Are Pregnant At The Same Time

Baby Boom! 9 Delivery Nurses Of This Hospital Are Pregnant At The Same Time