23 នៃការចាក់សាក់ដែលមើលទៅដូចជាគ្រឿងអលង្ការសុទ្ធសាតក្នុងការលម្អរ!

ទឹកខ្មៅពណ៌រលោងភ្លឺនិងស្រមោលៗក្លាយទៅជាស្នាដៃសិល្បៈពិសេសក្រោមម្ជុលរបស់វិចិត្រករចាក់សាក់ដ៏ប៉ិនប្រសប់។ ពួកគេមួយចំនួនបានបើកអាថ៌កំបាំងរបស់ពួកគេក្រោមពន្លឺកាំរស្មី UV ។

អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយចាក់បែបធម្មជាតិ ។ ហើយនៅក្នុងរូបខាងក្រោមនេះគ្មានការសង្ស័យនោះទេមនុស្សគ្រប់រូបនឹងមើលឃើញអ្វីដែលបំផុសគំនិតយ៉ាងកក់ក្តៅក្នុងការចាក់សាក់ទាំងនេះ។

ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ បានបង្កើតការប្រមូលផ្ដុំនៃការរចនាសាក់ដែលដែលអស្ចារ្យដូច្នេះអ្នកនឹងស្វែងរកការរចនាដែលអ្នកចូលចិត្តបាននៅខាងក្រោមនេះ។ យើងខ្ញុំរីករាយដើម្បីចែករំលែកវាជាមួយអ្នកគ្រប់គ្នា!

1. A sprig of Lenkoran acacia looks incredibly gentle on a collarbone.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.26.41 AM

2. This tattoo artist gets her inspiration from plants and flowers.

3. Classics that never get old

Screen Shot 2021 04 03 At 9.27.09 AM

4. A perfect mixture of lines and shading

Screen Shot 2021 04 03 At 9.27.17 AM

5. Goldfish don’t always have to be golden to look simply amazing.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.27.29 AM

6. A small, tender tattoo is a perfect choice.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.27.41 AM

7. A small tattoo inspired by one of the best stories ever

Screen Shot 2021 04 03 At 9.28.03 AM

 

8. Simple lines and so much feeling

Screen Shot 2021 04 03 At 9.28.13 AM

9. Snakes become extremely cute under the needle of this tattoo artist.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.28.27 AM

10. A fresh piece of summer will always stay with you.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.28.38 AM

11. An interesting tattoo idea for sophisticated couples

Screen Shot 2021 04 03 At 9.28.50 AM

12. A little feminine accent on the shoulder

Screen Shot 2021 04 03 At 9.29.00 AM

13. A suitable tattoo for all daydreamers

Screen Shot 2021 04 03 At 9.29.12 AM

14. This peony tattoo looks so realistic, you can almost smell it!

Screen Shot 2021 04 03 At 9.29.22 AM

15. A little monkey supports your playful mood and never lets you feel sad.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.29.39 AM

16. For those who’ve always wanted to have their own dragon

Screen Shot 2021 04 03 At 9.29.50 AM

17. 2 simple lines hide a whole wave of warm feelings.

18. This tattoo artist created an amazing uninterrupted tattoo with just one line!

Screen Shot 2021 04 03 At 9.30.23 AM

19. The whole world is hidden in this tattoo.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.30.36 AM

20. Peter Pan and Tinkerbell will always remind you of your inner child.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.30.44 AM

21. Colorful flowers look good on any part of the body, especially the spine.

Screen Shot 2021 04 03 At 9.30.54 AM

22. Wait, this tattoo is actually fading!

Screen Shot 2021 04 03 At 9.31.23 AM

23. This tattoo of Patronus gets incredibly magical under a UV light.

Do you have a tattoo? Would you like to get one? Maybe you found one of our ideas suitable for you? Share your thoughts in the comment section!

Preview photo credit pissaro_tattoo / instagram , axelejsmont / instagram

Credit:brightside.me