៣០+ រឿងប្រអប់នំនៅខាងក្នុងដែលធ្វើឱ្យមានការខឹងសម្បារនៅពេលហែកវាចេញ!!!

វាជារឿងរ៉ាវចំឡែកៗប្រចាំថ្ងៃភាគច្រើនធ្វើឱ្យយើងខឹងរហូតដល់យើងមិនអាចនិយាយអ្វីបានដែរពីព្រោះវាបានកើតឡើងច្រើនដងហើយទៅលើនរណាម្នាក់។

ឬវាគួរអោយធុញទ្រាន់ណាស់ដែលគ្មានពាក្យណាមួយដើម្បីពិពណ៌នាអំពីកំហឹងរបស់យើងនៅពេលទិញរបស់បានហើយតែពុំដូចចិត្ត។

Bright Side បានរកឃើញរឿងមួយចំនួន (មនុស្ស) ដែលរក្សាភាពសរសៃប្រសាទរបស់គេធ្វើឱ្យយើងពុះកញ្ជ្រោលដោយកំហឹងគ្រប់ពេលដែលទទួលបានទំនិញដូចខាងក្រោមនេះ។

1. “អត់យល់ត្រង់ការបើកប្រអប់មួយនេះ”

2. “អង្គុយដូចកន្លែងនឹងប៉ាវតែឯងចឹង”

3. “ទិញរបស់តែ២មុខទេតែកុំមើលវិក័យប័ត្រ”

4. “មានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលអ្នកត្រូវការប្រើរបស់តែប្រើមិនបាន?”

5. “និយាយទៅអង្គុយកាងហ្មងលោកព្រះ!!!”

6. ភីស្សាមានតែមួយគ្មានពីរ:

7. “ពេលដែលហែងរបស់ដោយកំហឹងគឺបែបនេះ”

8. “រឿងឆោតល្ងង់ដែលខ្ញុំធ្វើស្បែកជើងទៅជាបែបនេះ”

9. ផ្លូវរថយន្តចត

10. “My roommate is great.”

11. “On a 3-hour flight, shoving this parcel back and forth under my seat”

12. អារម្មណ៍នៅពេលឲ្យគេជួយយកវ៉ែនតាឲ្យ:

13. “My sister did this.”

14. “នេះហើយប្រើឲ្យធ្វើការនាពេលមានកំហឹង”

15. “ហេតុអីចាំបាច់មានបង្គោលដែកមួយនឹងនៅពីមុចជណ្តើរយន្ត”

16. “ថីបានថាមិនស្គាល់បើក្រយ៉ៅឡើងច្បាស់!!”

17. “When people do this on flights”

18. “I love when this happens.”

19. “This stall door”

20. “How my sister opened the cereal box”

21. “This slinky”

22. “My Pop-Tart got stuck in the toaster.”

23. “My new glasses won’t fold flat.”

24. “The installation height of the bathroom mirror at work”

25. “Public transport is just like home.”

26. “Literally got a brand new set of writing pens today and just the packaging...uhhhhhhhggggg.”

27. “The seat is all the way back too! ’Make yourself at home,’ they say.”

28. “When the protective seal splits in 2”

29. “This is the worst thing to happen to bread.”

30. “People who do this on public transportation”

31. “When I tried to open the chocolate milk”

32. “How my wife uses the butter...”

33. When you can’t wash your hands without rubbing the back of the sink:

34. “I’m very upset right now.”

What irritates you the most? Share your thoughts in the comments!

Preview photo credit jacobhottberry / reddit, TheAwesomeI / reddit