រូបស្អាត ទ្រព្យសម្បត្តិ ឋានៈមុខមាត់ របស់ក្រៅខ្លួនអស់នេះមិនប្រាកដថាអាចទិញសុភមង្គលផ្លូវចិត្តអោយមនុស្សបានទាំងអស់នោះឡើយ

រូបស្អាត ទ្រព្យសម្បត្តិ ឋានះមុខមាត់ របស់ក្រៅខ្លួនអស់នេះមិនប្រាកដថាអាចទិញសុភមង្គលផ្លូវចិត្តអោយមនុស្សបានទាំងអស់នោះឡើយ

👉🏻អ្នកក្រចង់មានលុយព្រោះគិតថាមានលុយគឺមានសុភមង្គល

👉🏻អ្នកមានមានលុយមានគ្រប់យ៉ាងពេលខ្លះគ្មានពេលអោយគ្រួសារបែរជាគិតថាបើកុំមានពេកប្រហែលជាល្អព្រោះមិនសូវរវល់ រហូតពេលខ្លះគ្មានពេលសោយសុខទ្រព្យដែលមានផង

☺️ចូរពេញចិត្តអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានកុំយកជីវិតខ្លួនឯងទៅប្រៀបធៀបនឹងជីវិតរបស់អ្នកដទៃ ព្រោះយើងអាចត្រឹមសំលឹងមើលតែរូបភាពដែលឃើញពីខាងក្រៅមិនអាចចូលទៅដល់ធាតុពិតនៃជីវិតរបស់គេបានឡើយ នរណាក៏ចេះពិបាក អ្នកក្រក៏មានទុក្ខលំបាកហើយអ្នកមានមិនប្រាកដថាគ្មានវិបិត្តនោះដែរ កុំប្រៀបធៀបនាំតែកើតទុក្ខត្រូវចាំថាគ្រប់ជីវិតទាំងអស់មិនមានទេពាក្យថាឥតខ្ចោះ😊

RIP... Kae Leaderae 😶  សូម្បីតែបវរកញ្ញាសិចសុីមានអាចចាត់ទុកថាជាសេដ្ឋីនៅថៃរៀនចប់Doctorផ្នែកកែសម្ភស្សនឹងជាម្ចាស់clinic ដ៏ធំមួយជាប់រង្វាន់​ CEO Leader Award2018 ចុងក្រោយក៏បានបញ្ចប់ជីវិតដោយលោតពីលើអាគារclinic របស់ខ្លួនឯងព្រោះតែជំងឺ ​Depression  និងការដែលគ្មានសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតដែរ៕

41836321_1138763059605311_4925186972831449088_n

41767582_1138763052938645_1653154876693151744_n

41779806_1138763099605307_8661099180732710912_n

41399540_1138763049605312_1660346520257429504_n