ការរចនាដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ ដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ beautiful flowers នឹងធ្វេីអោយអ្នកចង់សាក់តាមជាមិនខាន់

រូបផ្កាជារូបដ៏ស្រស់ស្អាតចំពោះការបោះពុម្ព មិនថានៅលេីអ្វីៗផ្សេងនោះទេ រួមទាំងការចាក់សាក់ផងដែរ។

យើងគិតថាសិល្បៈលេីរាងកាយ គឺថាសំខាន់ដូចជាគូរនៅលើផ្ទាំងក្រណាត់ផងដែរ វាត្រូវការចំណាយពេល និងជំនាញខ្លាំងខ្លា។ ការរចនាដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ ដែលត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ beautiful flowers នឹងធ្វេីអោយអ្នកចង់សាក់តាមជាមិនខាន់។

សូមក្រឡេកមើលការចាក់សាក់ផ្កាដែលយើងចូលចិត្តខាងក្រោម៖

 

#1 Mini Lau, China

 

#2 Sol, South Korea

Floral Tattoo Artists 02

 

#3 Koray Karagözler, Turkey

Floral Tattoo Artists 03

 

#4 Pis Saro, Crimea

Floral Tattoo Artists 04

 

#5 David Allen, Usa

Floral Tattoo Artists 05

 

#6 River, South Korea

Floral Tattoo Artists 06

 

#7 Rita “Rit Kit” Zolotukhina, Ukraine

Floral Tattoo Artists 07

#8 Eva Krbdk, Turkey

Floral Tattoo Artists 08

 

#9 Magdalena Bujak, Poland

Floral Tattoo Artists 09

 

#10 Zihee Tattoo, South Korea

Floral Tattoo Artists 10

#11 Hongdam, South Korea

Floral Tattoo Artists 11

 

#12 Lindsay Asselstine, Canada

Floral Tattoo Artists 12

 

#13 Aleksandra Katsan, Ukraine

Floral Tattoo Artists 13

 

#14 Silo, South Korea

Floral Tattoo Artists 14

 

#15 Sasha Unisex, Russia

Floral Tattoo Artists 15

 

#16 Drag Ink, Usa

Floral Tattoo Artists 16

 

#17 Jessica Svartvit, Germany

Floral Tattoo Artists 17

 

#18 Nastya Mysh, Russia

Floral Tattoo Artists 18

 

#19 Diana Severinenko, Ukraine

Floral Tattoo Artists 19

 

#20 Chloe Aspey, UK

Floral Tattoo Artists 20

 

#21 Vic Nascimento, Brazil

Floral Tattoo Artists 21

 

#22 Luqui, Argentina

Floral Tattoo Artists 22

 

#23 Vlada Shevchenko, Ukraine

Floral Tattoo Artists 23

 

#24 Claire Benson, UK

Floral Tattoo Artists 24

 

#25 Rin, Australia

Floral Tattoo Artists 25

 

#26 Tanya Gomez, Usa

Floral Tattoo Artists 26

 

#27 Isa, Spain

Floral Tattoo Artists 27

 

#28 Irina Bogachuk, Ukraine

Floral Tattoo Artists 28

 

#29 Alice Carrier, Usa

Floral Tattoo Artists 29

 

#30 Mhxbones, Usa

Floral Tattoo Artists 30

ប្រភពអត្ថបទដោយ៖​ boredpanda.com